Konkurranseregler

  1. Ansatte i Mobit Norge AS (Mobit) og forhandlere tilknyttet kjeden, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i konkurranser i regi av Mobit Norge AS.
  2. Aldersgrense for deltakelse er 18 år, og det er kun ansatte på vegne av en bedrift som kan delta. Bedriftens navn skal alltid fremkomme, og premien leveres til bedriftens adresse. Mobit forbeholder seg retten til å ettergå opplysningene som er gitt før premien(e) leveres/utbetales. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.
  3. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen, eller det uomtvistelig er avtalt, er Mobit eller deres forhandlere ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem. Dette omfatter for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.
  4. Vinnerens og bedriftens navn vil bli offentliggjort på Mobit sin Facebookside.
keyboard_arrow_up