Har startet leveringen til to fylkeskommuner

1. september overtok Telering-forhandleren IT-KOM i Førde utstyrsavtalen med fylkeskommunene Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Nå er vi endelig i gang. Vi fikk avtalen før sommeren og har brukt tiden frem til overtakelse av avtalen med å etablere en helt ny nettbutikk for de ansatte. I tillegg kommuniserer våre ordreløsninger direkte med systemene i fylkeskommunene, forteller daglig leder Daniel Levy i IT-KOM. Etter planen skal Hordaland og Sogn og Fjordane gå sammen i storfylket Vestland fra 2020.

Service og oppfølging

Han legger ikke skjul på at han er svært fornøyd med at IT-KOM sikret seg kontrakten. Det var flere tilbydere, blant annet børsnoterte konkurenter, som ga anbud på rammeavtalen med de to fylkeskommunene. IT-KOM ble foretrukket på grunn av pris, samt service og oppfølging.

– Gleder oss

– Vi gleder oss til å betjene og levere. Vi har brukt ventetiden godt slik at vi er best mulig forberedt nå når avtalen begynner å virke, sier Levy. Telering har utviklet en selvbetjeningsportal de fylkesansatte kan benytte.
– Brukerne kan betjene seg selv rask og effektivt. Når en ansatt har en defekt mobiltelefon, registrererer vedkommende dette i portalen og verkstedet sender da umiddelbart ut en ny mobiltelefon som ankommer dagen etter. Den ansatte slipper dermed først sende inn mobiltelefonen før den erstattes med en ny, sier Levy.

Evighetsperspektiv

Rammeavtalen betyr at IT-KOM skal betjene flere tusen medarbeidere i de to fylkeskommunene. Avtalen har en varighet på to år med opsjon på en tilsvarende periode. IT-KOM skal stå for kundeservice, rådgivning og løpende support.
– Vi er veldig fokusert på å levere kvalitet i alle ledd. Opsjonen er på mange måter en gulrot, og for at den skal realiseres må vi tilfredsstille fylkeskommunene på en overbevisende måte. Vi har et evighetsperspektiv på avtalen, selv om den har en maksimal varighet på fire år i denne omgang, smiler Levy.