Kan være dyrt å kjøpe billig

Det hjelper ikke med gode IT-systemer om dekningen halter.

Telering-forhandleren Avarde i Narvik løste en slik utfordring for en lokal rørleggerbedrift. Rørleggere er mobile og flytter seg fra sted til sted, alt avhengig av hvor neste oppdrag skal utføres. Flere ansatte klaget på at ordresystemet haltet på grunn av svak eller manglende mobildekning i enkelte områder. Bedriften hadde valgt mobilleverandør med fokus på pris mer enn dekning.

Betaler noe mer

– Lærdommen for kunden og mange andre bedrifter er at det kan være dyrt å kjøpe billig. Nå betaler kunden noe mer. Funksjonaliteten er på topp og ordrebehandlingen kommuniserer slik den skal fordi mobildekningen er bedre og mer stabil i de utsatte områdene,  sier senior IT-konsulent Roy Boquist Hestdahl i Avarde i Narvik.

Denne saken er også et eksempel på hvordan  Avarde, som startet som en ren IT-bedrift og medlem av CommunIT, har utviklet både kompetanse og kundeportefølje etter at IT-kjeden  gikk inn i Telering.
– Uten den erfaringen vi har fått de siste årene innen telekom, ville det ikke vært naturlig at vi gikk inn i problemstillinger knyttet til telefoni, sier han.

Spiller sammen

Nå har rørleggerbedriften – etter innspill fra Telering Avarde – valgt Telenor som leverandør av mobil.
– Dette er et eksempel på hvor viktig det er at IT og telekom spiller sammen. Dette er områder som daglig griper inn i hverandre, og de fleste oppdragsgivere ønsker å forholde seg til én leverandører som kan være både rådgiver og leverandør av produkter innenfor IT og Telekom, sier seniorkonsulenten.

keyboard_arrow_up