Finansiering

 1. Hjem
 2. Tjenester
 3. Finansiering

Leieavtale

Det kan ofte være vanskelig å finne plass til store Mobil og IT-innkjøp på ordinære budsjett. En leieavtale løser utfordringen! Med en leieavtale vil du alltid ha oppdatert utstyr i tillegg til at det er enkelt å oppskalere. Flytt kostnadene til bedriften fra investering til et forutsigbart driftsbudsjett. Vi samarbeider med flere distributører av finansieringsløsninger.

Apple

Finansieringsløsninger fra Apple Financial Services gjør det enklere enn noensinne å innføre Apple-produkter i bedriften din på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Mobit samarbeider direkte med Apple Financial Services for å skape en finansieringsløsning som fungerer for din bedrift.

 

Fleksible oppgraderingssykluser

Apple Financial Services utvikler løsninger som passer de behovene bedriften din har i dag, samtidig som vi tilbyr alternativer for fremtiden. Kundevennlige alternativer for periodeslutt betyr at du har kontroll på fornyelsen.

 

Presis og enkel avtale

Med Apple Financial Services kan du enklere skaffe den teknologien du trenger for å drive bedriften din, og ordningen er enkel og fleksibel.

 

Nyskapende betalingsstrukturer

Apple-produkter er laget for å vare. Apple Financial Services tar høyde for den høye restverdien på Apple-enheter i forkant, slik at vi kan lage gode økonomiske strukturer og holde kostnadene nede.

Nordea Finance 

Nordea Finance er spesialister og markedsledende på utstyrsfinansiering med inngående kunnskap om utstyr og bransjer, som forsterkes via deres lokale tilstedeværelse og samarbeid med ledende leverandører.

Du får rask og fleksibel kundebehandling og Nordea Finance tilbyr konkurransedyktige priser med gunstige forsikringsordninger. I tillegg har de gode digitale løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.

Med leieavtale fra Nordea Finance vil din virksomhet disponerer utstyr mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Noen fordeler med en leieavtale hos Nordea Finance er:

 • Inntil 100% finansiering
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Størreskattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
 • Finansiell spredning.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse.
 • Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.

Delbetaling ansatt

Lik behandling av alle og mulighet for privat betaling gir kontroll for bedriften og fornøyde ansatte! Mobit hjelper din bedrift å finne gode løsninger som gjør de ansattes og bedriftens hverdag litt enklere.

 • Ansatte gis frihet til selv å velge arbeidsverktøy
 • Ansatte får tydelige rammer med beløp og tidspunkt for bytte
 • Forutsigbare kostnader for bedriften

Telenor mPort:

Med mPort kan dine ansatte selv bestille mobil, tilbehør og service, i henhold til bedriftens retningslinjer for innkjøp. Bedriften bestemmer selv for hvor mye de dekker. Ønsker den ansatte en dyrere telefon enn det som er dekket, kan de enkelt betale det overskytende selv via kredittkort eller Vipps. Bedriften har alltid full kontroll og god oversikt over hva som er bestilt, og slipper økt administrasjon. Felles regler for hele bedriften gjør at ansatte kan føle seg trygge på likebehandling.

Les mer her: https://mobit.no/produkt/telenor-mport/

Mobit Control:

Mobit Control setter bærekraft i fokus og er markedets beste forvaltningstjeneste som sikrer bedrifter kontroll over virksomhetens samlede mobil- og PC-park.

Gjennom effektive automatiserte prosesser hjelper Mobit Control bedrifter med å spare betydelig beløp – opptil 50% av dagens kostnader innenfor innkjøp og forvaltning av IT- og telekom. Kostnadskontroll, bedre innkjøpsprosesser, bedre innkjøpsbetingelser, MOBIT SWAP, frigjøring av tid for HR-, IT, og økonomiavdelingene, GreenPool og miljø, full kontroll på alle assets – og ikke minst selvbetjening og fornøyde og bevisste ansatte.

Les mer her: https://mobit.no/produkt/mobit-control/

Origo Business cloud:

Origo Business Cloud er en portal som gir økt frihet for bedriften og de ansatte, ved å effektivisere arbeids- og forretningsprosesser knyttet til å digitalisere arbeidsprosesser, både hos kunder og tjenestetilbyder. Origo Business Cloud reduserer kompleksitet, tid og kostnader med en felles skybasert portal for din bedrift og dine ansatte.

Med Origo Business Cloud vil din bedrift ha mulighet for:

 • felles retningslinjer for alle ansatte.
 • besparelser i bruk av interne ressurser ved selvbetjeningsportal slik at den ansatte fikser ting selv.
 • kontroll og oversikt over samlede kostnader tilknyttet mobilabonnement og hvilke mobile enheter den ansatte bruker.
 • fleksibilitet til den ansatte slik at de kan få den mobil enheten og mobilabonnementet de ønsker.
Forrige
Drift & support
Neste
Hjemmekontor

Lyst til å finne ut hvordan vi kan løse din digitale hverdag?

Ta kontakt med en av våre forhandlere.

Meld deg på vårt nyhetsbrev